Pielgrzymka na Kalwarię Pacławską 12-15 sierpnia 2009r.

(16/37)