Strona główna arrow PAX VOBIS
PAX VOBIS
Na przemyskim wzgórzu
Stoi kamień – fortu XIXa buda
W nim krzyż z podków zatknięty.
Który rzeż koni i mułów pamięta
Na nim Jezus zawieszony
Ze złomu wojennej stali
Krwią na wskroś przesiąkniętej
Jej ciężarem głowę pochyla
Patrzy na hełm przestrzelony
Od jego łez przerdzewiały
Bo żołnierza nie ma, zabity
Odszedł do niebieskiej chwały
Pośród resztek uzbrojenia
Z gwoździ kolejowych,
Które torami wojsko
Po śmierć do Przemyśla wiozła
Napis PAX VOBIS.
Pokój wszystkim, którzy odeszli
Pokój wszystkim ludziom na ziemi
Módlmy się wojny nigdy więcej.
Stojąc w martwej ciszy
Pośród flag narodów
Na zielonej trawie,
Która na czerwonej krwi wyrosła.
W gilzie kwiaty, obok świeca,
Której blask rzuca pytanie
W imię kogo ? Czego ? Dlaczego ?
W chwili zadumy zrozumiałem
VENI VIDI DEUS VICI
Byłem, zobaczyłem Bóg zwyciężył
Bo Jego śmierć miała znaczenie
Na krzyżu dokonało się zbawienie.
                          M.G. „PIERUN” 2004
Stowarzyszenie   PAX  VOBIS    37 – 700  Przemyśl  ul. Monte Cassino

016 670 89 26         692 430 767