Pierwsza msza św. nowego proboszcza
Redaktor: Marek Łobaza   
23.08.2015.

Niedzielna suma – 23 sierpnia 2015 r. była pierwszą mszą św. odprawioną w naszej parafii przez ks. Macieja Kandafera – nowego proboszcza. Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego nowy proboszcz został wprowadzony przez ks. Dziekana Mariana Koźmę, który przekazał we władanie i opiekę nowego proboszcza parafian, kościół, ambonę do głoszenia słowa Bożego, ołtarz do sprawowania Najświętszej Ofiary. Proboszcz ks. Maciej Kandefer otrzymał symboliczne klucze do świątyni, złożył i podpisał przysięgę oraz złożył publicznie wyznanie wiary. W trakcie mszy św. - koncelebrowanej wspólnie z Księdzem Dziekanem i nowym wikariuszem naszej parafii ks. Szczepanem Semenowiczem - wygłosił też pierwsze kazanie do nas – swoich nowych parafian, w którym nawiązał do słów z dzisiejszej Ewangelii o konieczności dokonywania w życiu wyborów. Takim też wyborem było również przyjęcie stanowiska proboszcza.

W trakcie mszy św. przedstawiciele naszej wspólnoty parafialnej serdecznie powitali obu naszych nowych kapłanów.

Z kronikarskiego obowiązku należy też odnotować fakt oficjalnego protokolarnego przekazania parafii nowemu proboszczowi przez odchodzącego do Głuchowa ks. Janusza Klamuta. Odbyło się ono w kancelarii parafialnej w ostatni czwartek – 20 sierpnia 2015 r. w obecności Dziekana dekanatu Przemyśl II – ks. Prałata Mariana Koźmy oraz dwóch osób świeckich z naszej parafii. Z tego wydarzenia –bardzo ważnego dla historii naszej parafii – został sporządzony protokół szczegółowo informujący m.in. o stanie finansowym parafii, braku jakichkolwiek zaległości w opłatach za media (energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości) oraz innych obowiązkowych opłatach oraz wynagrodzeniach osób wypełniających swe obowiązki wobec parafii (pan organista i pan zakrystianin). Nowy proboszcz został też poinformowany o aktualnym stanie budowy kościoła parafialnego.

Z obu tych wydarzeń można znaleźć zdjęcia – jak zawsze w galerii zdjęć.

Zmieniony ( 23.08.2015. )